Algemene voorwaarden


CONTACTGEGEVENS

Vestigings- en bezoekadres:
Bamestraweg 9
1462 VM  Middenbeemster

telefoon: 06-22031031 (ma t/m za, 9:00-18:00 uur)
email: info@bartels-bloemen.nl

 

KvK-nummer: 36038040

Herroepingsrecht
Aangezien de produkten van Bartels Bloemen snel (kunnen) bederven / verouderen is het herroepingsrecht uitgesloten.

Bevestiging bestelling
Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging email naar het ingevulde emailadres. In deze email staat het ordernummer vermeld.

Bezorgadres
De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres alsmede van het gebruikte emailadres.

Wijzigingen
Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per email of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

Annuleren
Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 8,50.

Overmacht
Bartels Bloemen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan.
Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Bartels Bloemen de verplichtingen opschorten.

Levering
Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.

Klachtenprocedure
Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij Bartels Bloemen en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@bartels-bloemen.nl o.v.v. 'kwaliteitsklacht'.

Garantie
Bartels Bloemen biedt de consument op het geleverde zeven dagen vers- c.q. vaasgarantie.
Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij Bartels Bloemen en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@bartels-bloemen.nl o.v.v. 'kwaliteitsklacht'.

Betalen
Bestellingen via de elektronische weg kunnen via iDEAL of op rekening betaald worden. Bestellingen die worden afgehaald bij de winkel van Bartels Bloemen kunnen contant of per PIN worden afgerekend, tenzij er op de website al is betaald met iDEAL.

Privacy statement
Het privacy reglement staat vermeld op de website www.bartels-bloemen.nl (onderaan iedere pagina).


Intellectueel eigendom

Alle door Bartels Bloemen afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij Bartels Bloemen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bartels Bloemen.